Vijesti

Sudije MMKS se sastale u Hagu na Plenarnoj sednici

Hag, 28. sept. 2016.

Sudije Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) održale su 26. i 27. septembra u Hagu prvu direktnu plenarnu sednicu. Tokom plenarne sednice sudije su diskutovale o pitanjima u vezi s unutrašnjim funkcionisanjem...

Detaljnije

MMKS i MKSJ ugostili rekordan broj posetilaca tokom Dana otvorenih vrata haških međunarodnih institucija

Hag, 26. sept. 2016.

Javna prezentacija u sudnici Mehanizma, ogranak u Hagu

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) juče su ugostili više od 870 posetilaca u sklopu devetog godišnjeg Haškog međunarodnog dana otvorenih vrata koji organizuje...

Detaljnije

Predsednik Meron govorio o MMKS kao novom modelu međunarodnog pravosuđa

Hag, 20. sept. 2016.

Dr Abi Williams, predsednik Haškog instituta, sudija Theodor Meron, predsednik MMKS, Dr Fidelma Donlon, sekretar Specijalizovanih veća Kosova i profesor doktor Carsten Stahn, šef katedre za međunarodno krivično pravo i globalnu pravdu i direktor Grotius centra za međunarodne pravne studije Univerziteta u Leidenu

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (“Mehanizam”), sudija Theodor Meron, juče je učestvovao u panel-diskusiji pod nazivom “Razgovor o novim modelima međunarodnih sudova”, koja je održana u Haškom...

Detaljnije

Objavljen izvještaj o smrti Zdravka Tolimira

Haag, 8. sept. 2016.

Predsjednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (“Mehanizam”), sudija Theodor Meron, danas je podnio izvještaj o internoj istrazi u vezi s okolnostima pod kojima je Zdravko Tolimir 8. februara 2016. preminuo u Pritvorskoj...

Detaljnije

Predsednik Meron održao govor na seminaru MKCK za nacionalne sudije i stručnjake iz frankofonih zemalja u Abidžanu

Arusha, Hag, 5. sept. 2016.

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas je održao govor o ulozi međunarodnih i nacionalnih sudova u krivičnom gonjenju za zločine prema međunarodnom humanitarnom pravu na...

Detaljnije

Sporazum o sedištu Mehanizma za ogranak u Hagu stupio na snagu

Hag, 1. sept. 2016.

Sporazum između Ujedinjenih nacija i Kraljevine Holandije o sedištu Mehanizma danas je stupio na snagu.

Ovim sporazumom su regulisana sva pitanja u vezi s uspostavljanjem i primerenim funkcionisanjem Mehanizma u...

Detaljnije

Tužilac Brammertz se sastao sa zvaničnicima u Arushi

Arusha, 26. avg. 2016.

Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Serge Brammertz, boravio je 24. avgusta u prijateljskoj poseti kod predsednika Afričkog suda za ljudska prava...

Detaljnije

Predsednik Meron razgovarao o pravosudnoj saradnji s afričkim i istočnoafričkim institucijama

Arusha, 23. avg. 2016.

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas se sastao sa sudijom Augustinom S. L. Ramandhanijem, predsednikom Afričkog suda za ljudska prava i prava naroda, kao i sa sudijom Dr....

Detaljnije

Izdato uputstvo o pristupu spisima u posedu Mehanizma

Arusha, Hag, 15. avg. 2016.

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) u petak je izdao uputstvo o pristupu spisima u posedu MMKS (Uputstvo o pristupu), koje predstavlja institucionalni osnov za režim bezbednosti informacija i uslova pod kojim im se...

Detaljnije

Tužiocu Brammertzu i Tužilaštvu odato priznanje dodjeljivanjem mirovne nagrade

Haag, 25. juli 2016.

Tužilac Brammertz prima nagradu za mir od Safeta Oručevića, direktora Centra za mir i multietničku saradnju u Mostaru

Tužiocu Sergeu Brammertzu i Tužilaštvu MKSJ-a je 23. jula 2016. odano priznanje dodjeljivanjem nagrade “Mostar Peace Connection 2016” Centra za mir i multietničku saradnju iz Mostara. Tužilac Serge Brammertz je na ceremoniji u...

Detaljnije