Sredstva javnog informisanja

Opšte informacije i sudski materijali

Predstavnici sredstava javnog informisanja koje interesuju aktivnosti MMKS, materijali za medije, kao i sudski materijali  (uključujući primerke optužnica, pravne podneske, fotografije, snimke iz sudnica itd.) mogu stupiti u kontakt sa Službom za odnose s javnošću na adresi mict-press [at] un.org ili na broj telefona +255 (0)27 256 5376 (Arusha) ili +31 (0)70 512 5691 (Hag).

Zahtevi za intervjue

Da bi se zatražio intervju sa nekim od zvaničnika Sekretarijata ili Sudskih veća iz bilo kog ogranka MMKS molimo vas da stupite u kontakt sa Službom za odnose s javnošću na mict-press [at] un.org ili na broj telefona +255 (0)27 256 5376 (Arusha) ili +31 (0)70 512 5691 (Hag).. Za intervjue sa zvaničnicima Tužilaštva MMKS molimo vas da koristite e-mail: ContactOTP [at] icty.org ili pozovete +31 (0)70 512 8958.

Praćenje postupaka u sudnici

Suđenja i drugi pretresi pred  MMKS otvoreni su za javnost. Da bi im prisustvovali posetioci moraju sa sobom poneti važeći identifikacioni dokument. Posetioci koji žele da prisustvuju nekom konkretnom pretresu treba da potvrde sa Službom za odnose s javnošću da li se mogu rezervisati mesta.

Javni pretresi su takođe dostupni online putem stranice Prenos suđenja MMKS.  

Molimo vas da pogledate Sudski kalendar za najnovije informacije o predstojećim pretresima.

Zahtevi za audio-vizuelni materijal i snimke iz sudnica

Audio-vizuelni materijali u produkciji MMKS, kao i snimci korišćeni na javnim pretresima, mogu se zatražiti od Službe za odnose s javnošću i oslobođeni su svih ograničenja u vezi s autorskim pravima i dostavljaju se besplatno. Međutim, pri korišćenju tih materijala i/ili snimaka treba da bude navedeno da ih je ustupio MMKS. Za snimke aktuelnih predmeta koji se vode pred MMKS molimo vas da stupite u kontakt sa Službom za odnose s javnošću.

Za snimke okončanih predmeta vođenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR), molimo vas da stupite u kontakt sa Službom MMKS za arhiviranje i dokumentaciju u Arushi na adresi marsarusha [at] un.org ili na broju telefona +255 27 256 5509.

Za snimke aktuelnih ili okončanih predmeta vođenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju  (MKSJ), molimo vas da stupite u kontakt sa Službom za medije MKSJ.