HADŽIĆ, Goran (MICT-16-101)

Okončani predmeti

Pretresno veće MKSJ-a je 22. jula 2016. obustavilo postupak protiv Gorana Hadžića nakon njegove smrti 12. jula 2016.