Naletilić i Martinović (MICT-15-86)

Okončani predmeti

Mladen Naletilić osuđen pred MKSJ na 20 godina zatvora, Vinko Martinović osuđen pred MKSJ na 18 godina zatvora 3. maja 2006.