BOŠKOSKI i TARČULOVSKI (MICT-14-84)

Okončani predmeti

Johan Tarčulovski osuđen pred MKSJ na 12 godina zatvora,  Ljube Boškoski oslobođen krivice pred MKSJ 19 maja 2010.