ĐORĐEVIĆ, Vlastimir (MICT-14-76)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSJ na 18 godina zatvora 27. januara 2014.