NIKOLIĆ, Momir (MICT-14-65)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSJ na 20 godina zatvora 8. marta 2006.