SIMIĆ i drugi (MICT-16-102)

Okončani predmeti

Blagoje Simić osuđen na 15 godina zatvora 28. novembra 2006. Miroslav Tadić osuđen na 8 godina zatvora, Simo Zarić osuđen na 6 godina zatvora 17. oktobra 2003.