STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96)

Jovica Stanišić - Načelnik Službe državne bezbednosti (dalje u tekstu: Državna bezbednost ili DB) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (dalje u tekstu:
Ministarstvo unutrašnjih poslova ili MUP)

Franko Simatović - Zaposlen u Drugoj upravi DB MUP

Žalbeno veće MKSJ je 15. decembra 2015. naložilo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću po svim tačkama Optužnice. Ponovljeno suđenje je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Pretresno veće MKSJ je obojicu optuženih oslobodilo krivice 30. maja 2013.

Optužnica

Prvobitna optužnica podnesena 1. maja 2003. Operativna optužnica podnesena 10. jula 2008.

Presuda Pretresnog veća MKSJ-a

Izrečena 30. maja 2013.

Obojica optuženih oslobođeni su krivice po svim tačkama.

Presuda Žalbenog veća MKSJ-a

Podnesena u pismenoj formi 9. decembra 2015. Izrečena 15. decembra 2015.

Žalbeno veće je naložilo da se suđenje ponovi.

Prvo stupanje pred MMKS

Optuženi su se pojavili pred Mehanizmom 18. decembra 2015. Obojica su se izjasnili da nisu krivi.

Pretresno veće MMKS-a

sudija Burton Hall (predsedavajući)

sudija Seon Ki Park

sudija Joseph Masanche

Privremeno puštanje na slobodu

Obojici optuženih je 22. decembra 2015. odobreno privremeno puštanje na slobodu.

Status predmeta

U pretpretresnoj fazi.

PRETPRETRESNI POSTUPAK (U TOKU)

Optuženi su prvi put stupili pred Mehanizam 18. decembra 2015. Obojica su se izjasnili da nisu krivi.

OPTUŽNICA

Operativna optužnica je podnesena 10. jula 2008. pred MKSJ-om i ostaće važeća optužnica na ponovljenom suđenju pred Mehanizmom.

U optužnici se navodi da su Jovica Stanišić i Franko Simatović učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu (dalje u tekstu: UZP) koji je nastao najkasnije u aprilu 1991. i trajao barem do 31. decembra 1995. Navodi se da je cilj tog UZP-a bio prisilno i trajno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Tačke optužnice uključuju sledeće:

Četiri tačke za zločine protiv čovečnosti

  • Progoni (tačka 1)
  • Ubistvo (tačka 2)
  • Deportacija (tačka 4)
  • Nehumana dela (prisilno premeštanje) (tačka 5)

Jedna tačka za kršenja zakona ili običaja ratovanja

  • Ubistvo (tačka 3)

ISTORIJAT POSTUPKA

Suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću pred MKSJ-om trajalo je od 9. juna 2009. do 31. januara 2013.

Dana 30. maja 2013, Pretresno veće I MKSJ-a je, većinom glasova, zaključilo da Stanišić i Simatović nisu odgovorni za počinjenje zločina navedenih u optužnici putem učešća u UZP-u jer je Pretresno veće smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi posedovali traženu nameru da se ostvari zajednički zločinački cilj. Pretresno veće je smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su njih dvojica planirali ili naredili te zločine, ili, po mišljenu većine, da su pomagali i podržavali te zločine. Pretresno veće je stoga, većinom glasova, oslobodilo Stanišića i Simatovića krivice po svim tačkama optužnice.

Nakon što je tužilaštvo uložilo žalbu, Žalbeno veće MKSJ-a je 15. decembra 2015. delimično odobrilo tu žalbu i poništilo oslobađajuće presude. Žalbeno veće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno veće pogrešilo kada je propustilo da donese zaključke o postojanju i opsegu zajedničkog zločinačkog cilja koji je delilo više osoba pre nego što je zaključilo da postojanje namere kod Stanišića i Simatovića nije dokazano. Na taj način, Žalbeno veće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno veće pogrešno primenilo pravo jer nije presudilo i naselo obrazloženo mišljenje u vezi s osnovnim elementima odgovornosti za UZP.

Žalbeno veće MKSJ-a je naložilo da se Stanišiću i Simatoviću ponovo sudi po svim tačkama optužnice na osnovu pravila 117(C) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a.