TOLIMIR, Zdravko (MICT-15-95)

Osuđen pred MKSJ na doživotnu kaznu zatvora 8. aprila 2015.