KUNARAC i drugi (MICT-15-88)

Okončani predmeti

Dragoljub Kunarac osuđen pred MKSJ na 28 godina zatvora, Radomir Kovač osuđen pred MKSJ na 20 godina zatvora, Zoran Vuković osuđen pred MKSJ na 12 godina zatvora 12. juna 2002.