POPOVIĆ i drugi (MICT-15-85)

Okončani predmeti

Vujadin Popović i Ljubiša Beara su osuđeni pred MKSJ na doživotnu kaznu zatvora, Drago Nikolić je osuđen pred MKSJ na 35 godina zatvora, Vinko Pandurević je osuđen pred MKSJ na 13 godina zatvora 30. januara 2015, Radivoje Miletić je osuđen pred MKSJ na 18 godina zatvora 30. januara 2015.

Ljubiša Beara je preminuo 8. februara 2017.