GALIĆ, Stanislav (MICT-14-83)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSJ na doživotnu kaznu zatvora 30. novembra 2006.