MARTIĆ, Milan (MICT-14-82)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSJ na 35 godina zatvora 8. oktobra 2008.