KVOČKA i drugi (MICT-14-81)

Okončani predmeti

Mlađo Radić osuđen pred MSKJ na 20 godina zatvora 28. februara 2005.

Zoran Žigić osuđen pred MKSJ na 25 godina zatvora 28. febuara 2005.