KAJELIJELI, Juvénal (MICT-14-64)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na 45 godina zatvora , kazna potvrđena u žalbenom postupku 23. Maja 2005.