SIMBA, Aloys (MICT-14-62)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na 25 godina zatvora, kazna potvrđena u žalbenom postupku 27. novembra 2007.