STAKIĆ, Milomir (MICT-13-60)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSJ na 40 godina zatvora 22. marta 2006.