LUKIĆ, Milan (MICT-13-52)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSJ na doživotnu kaznu zatvora 4. decembra 2012.