GATETE, Jean-Baptiste  (MICT-13-42)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na 40 godina zatvora 9. oktobra 2012.