KABUGA, Félicien (MICT-13-38)

Optuženi je i dalje u bekstvu.