SEMANZA, Laurent (MICT-13-36)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na 35 godina zatvora 20. maja 2005. godine.