RUKUNDO, Emmanuel (MICT-13-35)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na 23 godina zatvora 20. oktobra 2010.