KAMUHANDA, Jean de Dieu (MICT-13-33)

Okončani predmeti

Doživotna kazna zatvora izrečena pred MKSR potvrđena u žalbenom postupku 19. septembra 2005.