AKAYESU, Jean-Paul (MICT-13-30)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na doživotnu kaznu zatvora 1. juna 2001.