SERUSHAGO, Omar (MICT-12-28)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na 15 godina zatvora, kazna potvrđena u žalbenom postupku 14. februara 2000.