KARERA, François  (MICT-12-24)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na doživotnu kaznu zatvora 2. februara 2009.