NIYITEGEKA, Eliézer  (MICT-12-16)

Okončani predmeti

Doživotna kazna zatvora izrečena pred MKSR potvrđena u žalbenom postupku 9. jula 2004.