MUSEMA, Alfred (MICT-12-15)

Okončani predmeti

Doživotna kazna zatvora izrečena pred MKSR potvrđena u žalbenom postupku 16. novembra 2001.