MUHIMANA, Mikaeli  (MICT-12-12)

Okončani predmeti

Doživotna kazna zatvora izrečena pred MKSR potvrđena u žalbenom postupku 21. maja 2007.