KAYISHEMA, Clément i drugi (MICT-12-10)

Okončani predmeti

Clément Kayishema osuđen pred MSKR na doživotnu kaznu zatvora, Obed Ruzindana osuđen pred MKSR na 25 godina zatvora 1. juna 2001.