NDINDABAHIZI, Emmanuel  (MICT-12-08)

Okončani predmeti

Doživotna kazna zatvora izrečena pred MKSR potvrđena u žalbenom postupku 16. januara 2007.