HATEGEKIMANA, Ildelphonse (MICT-12-06)

Okončani predmeti

Osuđen pred MKSR na doživotnu kaznu zatvora 8. maja 2012.