MPIRANYA, Protais (MICT-12-02)

Optuženi je i dalje u bekstvu.