Predmeti

Savet bezbednosti je svojom Rezolucijom 1966 (2010) osnovao Mehanizam kako bi izvršavao više ključnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U skladu s mandatom koji mu je poveren, Mehanizam je preduzeo nadležnost nad, između ostalog, izvršenjem kazni, administrativnim preispitivanjem, rasporedom predmeta po većima, postupcima preispitivanja presuda, žalbenim postupcima, zahtevima za ukidanje prosleđivanja predmeta nacionalnim pravosudnim sistemima, zahtevima za izmene zaštitnih mera odobrenih svedocima, zahtevima za pristup materijalima, obelodanjivanjem, izmenama klasifikacije dokumenata i zahtevima za isplaćivanje naknada i imenovanje branilaca. Izbor postupaka u toku predstavljaju samo deo aktuelnih pravosudnih postupaka u vezi s gore navedenim temeljnim funkcijama koji su trenutno u toku pred Mehanizmom. Za informacije o svim postupcima pred Mehanizmom pogledajte stranicu Svi postupci MMKS-a.

Izbor postupaka u toku

STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96)

Pretresni postupak

Jovica Stanišić je bio načelnik Službe državne bezbednosti (“DB”) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (“MUP”).

Franko Simatović je bio zaposlen u Drugoj upravi DB MUP.

Pretresno veće MKSJ je obojicu optuženih oslobodilo krivice 30. maja 2013.

Žalbeno veće MKSJ je 15. decembra 2015. naložilo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću po svim tačkama optužnice.

Najnovije: Suđenje pred Mehanizmom je počelo 13. juna 2017.


KARADŽIĆ, Radovan (MICT-13-55)

Predžalbeni postupak

Dana 12. maja 1992., Radovan Karadžić je izabran za predsjednika Predsjedništva Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Od 17. decembra 1992., bio je jedini predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant oružanih snaga Republike Srpske.

Presudom Pretresnog vijeća MKSJ-a osuđen je na 40 godina zatvora 24. marta 2016.

Dana 22. jula 2016. strane u postupku su podnijele svoje najave žalbe.

Najnovije: Obje strane su podnijele svoje žalbene podneske 5. decembra 2016., podneske respondenta 15. marta 2017., a replike na podneske respondenta 6. aprila 2017.


MLADIĆ, Ratko (MICT-13-56)

Predžalbeni postupak

Dana 12. maja 1992. Ratko Mladić je imenovan za komandanta Glavnog štaba vojske Republike Srpske (“VRS”). Ostao je na položaju komandanta Glavnog štaba VRS-a najmanje do 8. novembra 1996.

Dana 22. novembra 2017., Pretresno vijeće MKSJ-a osudilo je Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.

Dana 18. decembra 2017., Ratko Mladić je podnio zahtjev u kojem je tražio da se produži rok za podnošenje najave žalbe na presudu Pretresnog vijeća MKSJ-a.

Najnovije: Dana 19. decembra 2017., predsjednik Mehanizma je imenovao pet sudija u Žalbeno vijeće koje će rješavati u ovom predmetu. Dana 21. decembra 2017., predžalbeni sudija je djelimično odobrio zahtjev za produženje roka i naložio da se eventualne najave žalbe u ovom predmetu podnesu najkasnije do 22. marta 2018.


ŠEŠELJ, Vojislav (MICT-16-99)

Žalbeni postupak

U februaru 1991, Vojislav Šešelj je izabran za predsednika novoosnovane Srpske radikalne stranke. U junu 1991, izabran je za poslanika Skupštine Republike Srbije.

Pretresno veće MKSJ oslobodilo ga je krivice 31. marta 2016.

Dana 29. avgusta 2016. tužilaštvo je podnelo javnu redigovanu verziju svog žalbenog podneska.

Najnovije: Žalbeno veće je 13. decembra 2017. saslušalo usmene argumente tužilaštva. Presuda po žalbi će biti donesena u dogledno vreme.


NGIRABATWARE, Augustin  (MICT-12-29)

Postupak preispitivanja

U julu 1990., Ngirabatware je imenovan za ministra za planiranje i na tom položaju je ostao i u okviru prelazne vlade Ruande u aprilu 1994. Takođe je bio član Pokrajinskog komiteta političke stranke Nacionalnog republikanskog pokreta za demokratiju i razvoj (MRND) u pokrajini Gisenyi, Nacionalnog komiteta MRND-a i tehničkog komiteta opštine Nyamyumba.

Pretresno vijeće MKSR-a je 20. decembra 2012. osudio Ngirabatwarea na 35 godina zatvora. Žalbeno vijeće Mehanizma je 18. decembra 2014. snizilo kaznu Ngirabatwareu na 30 godina zatvora.

Najnovije: Žalbeno vijeće MMKS-a je 19. juna 2007. odobrilo zahtjev Ngirabatwarea za preispitivanje žalbene presude.


Svi postupci pred MMKS-om

Ime optuženog
Naziv predmetasort descending Broj predmeta Status/vrsta predmeta Optuženi
AKAYESU, Jean-Paul
MICT-13-30 Okončani predmeti Akayesu, Jean-Paul
BAGILISHEMA, Ignace
MICT-12-11 Okončani predmeti Bagilishema, Ignace
BAGOSORA, Théoneste
MICT-12-26 Okončani predmeti Bagosora, Théoneste
BISENGIMANA, Paul
MICT-12-07 Okončani predmeti Bisengimana, Paul
BIZIMANA, Augustin
MICT-13-39 Optuženi u bekstvu Bizimana, Augustin
BIZIMUNGU et al. (Government II)
MICT-14-75 Okončani predmeti Bicamumpaka, Jérôme | Bizimungu, Casimir | Mugenzi, Justin | Mugiraneza, Prosper
BOŠKOSKI i TARČULOVSKI
MICT-14-84 Okončani predmeti Boškoski, Ljube | Tarčulovski, Johan
BRĐANIN, Radoslav
MICT-13-48 Okončani predmeti Brđanin, Radoslav
BUCYIBARUTA, Laurent
MICT-13-44 Proslijeđeni predmeti Bucyibaruta, Laurent
ČEŠIĆ, Ranko
MICT-14-66 Okončani predmeti Česić, Ranko
DELIĆ, Rasim
MICT-14-74 Okončani predmeti Delić, Rasim
DOKMANOVIĆ, Slavko
MICT-16-104 Okončani predmeti Dokmanović, Slavko
ĐORĐEVIĆ, Vlastimir
MICT-14-76 Okončani predmeti Đorđević, Vlastimir
GACUMBITSI, Sylvestre
MICT-13-31 Okončani predmeti Gacumbitsi, Sylvestre
GALIĆ, Stanislav
MICT-14-83 Okončani predmeti Galić, Stanislav
GATETE, Jean-Baptiste 
MICT-13-42 Okončani predmeti Gatete, Jean-Baptiste 
HADŽIĆ, Goran
MICT-16-101 Okončani predmeti Hadžić, Goran
HADŽIHASANOVIĆ i KUBURA
MICT-13-50 Okončani predmeti Hadžihasanović, Enver | Kubura, Amir
HALILOVIĆ, Sefer
MICT-14-72 Okončani predmeti Halilović, Sefer
HARTMANN, Florence
MICT-15-87 Okončani predmeti Hartmann, Florence
HATEGEKIMANA, Ildelphonse
MICT-12-06 Okončani predmeti Hategekimana, Ildelphonse
JELISIĆ, Goran
MICT-14-63 Okončani predmeti Jelisić, Goran
JOJIĆ, Petar i RADETA, Vjerica
MICT-17-111 Nepoštovanje suda Jojić, Petar | Radeta, Vjerica
KABUGA, Félicien
MICT-13-38 Optuženi u bekstvu Kabuga, Félicien
KAJELIJELI, Juvénal
MICT-14-64 Okončani predmeti Kajelijeli, Juvénal
KALIMANZIRA, Callixte 
MICT-12-04 Okončani predmeti Kalimanzira, Callixte
KAMUHANDA, Jean de Dieu
MICT-13-33 Okončani predmeti Kamuhanda, Jean de Dieu
KARADŽIĆ, Radovan
MICT-13-55 Predžalbeni postupak Karadžić, Radovan
KARERA, François 
MICT-12-24 Okončani predmeti Karera, François
KAYISHEMA, Clément i drugi
MICT-12-10 Okončani predmeti Kayishema, Clément | Ruzindana, Obed
KAYISHEMA, Fulgence
MICT-12-23 Proslijeđeni predmeti Kayishema, Fulgence
KORDIĆ, Dario
MICT-14-68 Okončani predmeti Kordić, Dario
KRAJIŠNIK, Momčilo
MICT-13-49 Okončani predmeti Krajišnik, Momčilo
KRSTIĆ, Radislav
MICT-13-46 Okončani predmeti Krstić, Radislav
KUNARAC i drugi
MICT-15-88 Okončani predmeti Kovač, Radomir | Kunarac, Dragoljub | Vuković, Zoran
KVOČKA i drugi
MICT-14-81 Okončani predmeti Radić, Mlađo | Žigić, Zoran
LUKIĆ, Milan
MICT-13-52 Okončani predmeti Lukić, Milan
MARTIĆ, Milan
MICT-14-82 Okončani predmeti Martić, Milan
MILOŠEVIĆ, Slobodan
MICT-13-58 Okončani predmeti Milošević, Slobodan
MILUTINOVIĆ i drugi
MICT-14-67 Okončani predmeti Lukić, Sreten | Pavković, Nebojša | Šainović, Nikola
MLADIĆ, Ratko
MICT-13-56 Predžalbeni postupak Mladić, Ratko
MPIRANYA, Protais
MICT-12-02 Optuženi u bekstvu Mpiranya, Protais
MUHIMANA, Mikaeli 
MICT-12-12 Okončani predmeti Muhimana, Mikaeli
MUNYAGISHARI, Bernard
MICT-12-20 Proslijeđeni predmeti Munyagishari, Bernard
MUNYAKAZI, Yussuf 
MICT-12-18 Okončani predmeti Munyakazi, Yussuf
MUNYARUGARAMA, Phénéas
MICT-12-09 Proslijeđeni predmeti Munyarugarama, Phénéas
MUNYESHYAKA, Wenceslas
MICT-13-45 Proslijeđeni predmeti Munyeshyaka, Wenceslas
MUSEMA, Alfred
MICT-12-15 Okončani predmeti Musema, Alfred
NAHIMANA i drugi - "Media"
MICT-13-37 Okončani predmeti Barayagwiza, Jean-Bosco | Nahimana, Fernand | Ngeze, Hassan
Naletilić i Martinović
MICT-15-86 Okončani predmeti Martinović, Vinko | Naletilić, Mladen
NCHAMIHIGO, Siméon 
MICT-12-19 Okončani predmeti Nchamihigo, Siméon
NDIMBATI, Aloys
MICT-12-14 Proslijeđeni predmeti Ndimbati, Aloys
NDINDABAHIZI, Emmanuel 
MICT-12-08 Okončani predmeti Ndindabahizi, Emmanuel
NDINDILIYIMANA i drugi - "Military II"
MICT-13-43 Okončani predmeti Bizimungu, Augustin | Ndindiliyimana, Augustin | Nzuwonemeye, Francois-Xavier | Sagahutu, Innocent
NGIRABATWARE, Augustin 
MICT-12-29 Postupak preispitivanja Ngirabatware, Augustin
NIKOLIĆ, Momir
MICT-14-65 Okončani predmeti Nikolić, Momir
NIYITEGEKA, Eliézer 
MICT-12-16 Okončani predmeti Niyitegeka, Eliézer
NIZEYIMANA, Ildephonse
MICT-16-100 Okončani predmeti Nizeyimana, Ildephonse
NTABAKUZE, Aloys
MICT-14-77 Okončani predmeti Ntabakuze, Aloys
NTAGANZWA, Ladislas
MICT-12-21 Proslijeđeni predmeti Ntaganzwa, Ladislas
NTAKIRUTIMANA, Elizaphan and Gérard 
MICT-12-17 Okončani predmeti Ntakirutimana, Elizaphan | Ntakirutimana, Gérard
NTAWUKULILYAYO, Dominique
MICT-13-34 Okončani predmeti Ntawukulilyayo, Dominique
NYIRAMASUHUKO et al. (Butare)
MICT-15-90 Okončani predmeti Kanyabashi, Joseph | Ndayambaje, Elie | Nsabimana, Sylvain | Ntahobali, Arsène Shalom | Nteziryayo, Alphonse | Nyiramasuhuko, Pauline
ORIĆ, Naser
MICT-14-79 Okončani predmeti Orić, Naser
POPOVIĆ i drugi
MICT-15-85 Okončani predmeti Beara, Ljubiša | Borovčanin, Ljubomir | Miletić, Radivoje | Nikolić, Drago | Pandurević, Vinko | Popović, Vujadin
RENZAHO, Tharcisse 
MICT-12-03 Okončani predmeti Renzaho, Tharcisse
RUKUNDO, Emmanuel
MICT-13-35 Okončani predmeti Rukundo, Emmanuel
RWAMAKUBA, André 
MICT-12-05 Okončani predmeti Rwamakuba, André
RYANDIKAYO
MICT-12-22 Proslijeđeni predmeti Ryandikayo
SEBUREZE, Deogratias
MICT-13-40 Nepoštovanje suda Sebureze, Deogratias
SEMANZA, Laurent
MICT-13-36 Okončani predmeti Semanza, Laurent
SERUSHAGO, Omar
MICT-12-28 Okončani predmeti Serushago, Omar
ŠEŠELJ, Vojislav
MICT-16-99 Žalbeni postupak Šešelj, Vojislav
SIKUBWABO, Charles
MICT-12-13 Proslijeđeni predmeti Sikubwabo, Charles
SIMBA, Aloys
MICT-14-62 Okončani predmeti Simba, Aloys
SIMIĆ i drugi
MICT-16-102 Okončani predmeti Simić, Blagoje | Tadić, Miroslav | Zarić, Simo
STAKIĆ, Milomir
MICT-13-60 Okončani predmeti Stakić, Milomir
STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ
MICT-15-96 Pretresni postupak Simatović, Franko | Stanišić, Jovica
STANIŠIĆ i ŽUPLJANIN
MICT-13-53 Okončani predmeti Stanišić, Mićo | Župljanin, Stojan
STANKOVIĆ, Radovan
MICT-13-51 Proslijeđeni predmeti Stanković, Radovan
TADIĆ, Duško
MICT-14-71 Okončani predmeti Tadić, Duško
TOLIMIR, Zdravko
MICT-15-95 Okončani predmeti Tolimir, Zdravko
TURINABO, Maximilien
MICT-13-41 Nepoštovanje suda Turinabo, Maximilien
UWINKINDI, Jean
MICT-12-25 Proslijeđeni predmeti Uwinkindi, Jean
ZELENOVIĆ, Dragan
MICT-15-89 Okončani predmeti Zelenović, Dragan
ZIGIRANYIRAZO, Protais
MICT-12-27 Okončani predmeti Zigiranyirazo, Protais